Bliv klog på letbanen: Mød direktør Mogens Hagelskær

Letbanebyggeriet sætter sit præg på store dele af Odense, og skinnesystemet er byens store samtaleemne. Men er letbanen stadig svaret på fremtidens transportbehov, holder budgetterne og passagerprognoserne? Det fortæller Odense Letbanes direktør Mogens Hagelskær om til frokostmøde i Odense Journalistforening

tirsdag, den 4. februar 2020 kl. 12-13.30

Olivia Brasserie, Vintapperstræde 37, Odense C.

Mødet er forbeholdt OJ’s medlemmer, og foreningen er vært ved en let frokost og kaffe. 

Tilmelding senest 31. januar kl. 12. til Hanne Frette på hda@jfmedier.dk. 

Mange hilsener
Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Generalforsamling

Velkommen til medlemsmøde og 
generalforsamling i Odense Journalistforening
søndag den 26. januar 2020 kl. 10.00
i Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense

Vi indleder dagen med et kort oplæg af Venstres nye borgmesterkandidat Christoffer Lilleholt, der allerede har indledt kampen for en blå valgsejr til næste kommunalvalg. 

Foreningen er vært ved lidt at spise og drikke, inden vi tager fat på generalforsamlingen og denne dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens regnskab og beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og feriehusleje. 
6. Valg af formand. Jens Bertelsen genopstiller.
7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette og Eva Kristina Mikkelsen genopstiller. Malene Birkelund genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Jens Wermuth Andresen som nyt medlem.
8. Valg af to suppleanter. Bestyrelsen foreslår Ann-Sophie Holm (TV2/Fyn) og Jakob Risbro (TV2/Fyn).
9. Valg af to revisorer
10. Valg af to revisorsuppleanter
11. Eventuelt.

12. Udlodning af 2 rejselegater á 2.000 kroner.
13. Udlodning af 2 x 1 friuge i Blækhuset på Thurø.

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge §8 i vedtægterne være indsendt til bestyrelsen senest fem dage før generalforsamlingen, hvilket i år vil sige

tirsdag den 21. januar 2020 kl. 10.

Det samme tidspunkt gælder for ansøgningerne, der måtte være til rejselegaterne. Forslag samt ansøgning om legat sendes til formand Jens Bertelsen, Victoriagade 1, 5000 Odense C, eller e-mail: jenbe@jfmedier.dk 

Alle medlemmer af Odense Journalistforening kan ansøge om et legat på 2.000 kroner til en udenlandsrejse, og vi trækker lod blandt de indkomne ansøgere på generalforsamlingen. For at deltage skal man have været medlem af OJ i mindst et år, og man skal være til stede på generalforsamlingen. Sidste års legatmodtagere kan ikke komme i betragtning. Får man et rejselegat, kan man ikke samtidig deltage i lodtrækningen om friuger i Blækhuset.

Med venlig hilsen
Jens Bertelsen
formand

Spis frokost med en travl forsvarsminister

Trine Bramsen

Regnskabsrod i ministeriet, politianmeldelser af medarbejdere og hjemsendte chefer. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har favnen fuld af opgaver – og oven i det hele eskalerer konflikten i Mellemøsten. 

Jo, der er meget at tale om for den fynske minister, som nu har et halvt års erfaring på den højspændte post. 

Derfor har vi inviteret Trine Bramsen på frokost

mandag den 20. januar 2020 kl. 12-13.30

Restaurant Nordatlanten, Nordatlantisk Promenade 1 i Odense C
(Tip: Gå via Byens Bro, hvis du kommer fra centrum).

Hør ministeren fortælle om sin første tid som minister, håndteringen af op- og nedture og om forholdet til pressen.

Foreningen er vært ved mad og drikke. Arrangementet er kun for medlemmer af OJ, og der er referatforbud ved mødet.

Tilmelding senest 16. januar kl. 12 til Hanne Frette, hda@jfmedier.dk.

Mange hilsener
Bestyrelsen