Generalforsamling 2014

Generalforsamling
i Odense Journalistforening
søndag den 26. januar 2014 kl. 10.00

på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense

Fra klokken 9.30 er foreningen vært ved kaffe, te og let morgenmad samt en forfriskning undervejs. Og så skal vi igennem denne dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kasserens regnskab og beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje. Bestyrelsen foreslår uændrede satser.
6. Valg af formand. Jacob Vestergaard genopstiller.
7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette, Jens Bertelsen og Malene Birkelund genopstiller alle.
8. Valg af to suppleanter. (Ole Henriksen og Ulrik Sass genopstiller.)
9. Valg af to revisorer. (Jens Andresen og Karsten Hüttel genopstiller.
10. Valg af to revisorsupplanter. (Peter Jensen og Tore Bønke genopstiller.)
11. Valg af OJs repræsentant i bestyrelsen for Lattergalens Venner. (Hans Kiel genopstiller.)
12. Eventuelt.

Herefter følger en kort forfrisknings-pause.

13. Udlodning af seks rejselegater á 2.000 kroner.
14. Udlodning af ét særlegat á 2.000 kroner (forklaring gives på dagen).
15. Udlodning af en friuge i Blækhuset på Thurø.

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge §8 i vedtægterne være indsendt til bestyrelsen senest fem dage før generalforsamlingen, hvilket i år vil sige den tirsdag 21. januar kl. 10.
Det samme tidspunkt gælder for ansøgningerne, der måtte være til legater samt friuge, der udloddes. Forslag samt ansøgning om legat sendes til formand Jacob Vestergaard, Georgsgade 89, 5000 Odense C, eller e-mail: jgav@odense.dk.

Alle medlemmer af Odense Journalistforening kan ansøge om et legat på 2.000 kroner til en udenlandsrejse, og vi trækker lod blandt de indkomne ansøgere på generalforsamlingen. For at deltage skal man have været medlem af OJ i mindst et år, og man skal være til stede på generalforsamlingen. Sidste års legatmodtagere kan ikke komme betragtning. Får man et rejselegat, kan man ikke samtidig deltage i lodtrækningen om en friuge i Blækhuset.

Med venlig hilsen
Jacob Vestergaard
formand