Generalforsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling i Odense Journalistforening

Historiens Hus, 27. januar 2019

Til stede: 32 medlemmer inkl. bestyrelsen

1. Valg af dirigent

Knud Raasthøj blev valgt.

2. Formandens beretning

Vi indleder som altid med at mindes dem, der ikke er her mere.

I 2018 mistede vi Svend Erik Sørensen, som var ansat på Fyens Stiftstidende fra 1968 til 2002. Han satte sig mange aftryk, herunder de faste klummer “Vores gade” og “Søndag med Sørensen” og sine højtrespekterede anmeldelser af klassisk musik.

Vi mindes også Steen Sørensen, der i næsten 40 år var journalist og redaktionssekretær på Fyens Stiftstidende, anerkendt som en af de allerbedste inden for sit fag, der vidste, hvordan et godt layout kunne trække læsere ind i tekster, de ellers ikke havde læst.

Jeg vil bede jer om sammen med mig at mindes Svend Erik og Steen. Tak.

2018 var et år med mange gode møder i Odense Journalistforening.

Vi peppede endnu engang generalforsamlingen i januar op med en gæst fra morgenstunden. Dengang var det Per Hallundbæk, den tidligere køkkenchef fra Falsled Kro. Han fortalte åbenhjertigt om at genåbne Franck A i Odense med nye legekammerater.

Inspireret af dette lagde vi vores næste møde på selvsamme Franck A, og det var heldigt, at vi nåede det, inden stedet gik konkurs og næppe nogensinde rejser sig igen under det navn.

Mødet var med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Hun ankom med et par stilfærdige politifolk til at passe på sig. Støjberg redegjorde for regeringens udlændingepolitik og for sin egen tilgang til embedet. Emnet var sprængfarligt, men det velbesøgte møde var ganske fredeligt.

Velbesøgt var også mødet med Henrik Justesen. Vi nåede lige at kapre ham, inden han gik på pension som drabschef ved Fyns Politi. Politifolk har en særlig evne til at tryllebinde en forsamling, når de folder sig ud med deres karrierers største sager, og det gjaldt også her.

Sidst i maj havde vi et anderledes arrangement på Egeskov Slot få dage før åbningen af Heartland-festivalen. Vi blev vist rundt i parken, inden greven Michael Ahlefeldt livligt fortalte insider-historier om Heartland og om Egeskov som sådan. Det krævede lidt ekstra af medlemmerne at komme til Midtfyn, men rigtigt mange brugte en mandag eftermiddag og aften på arrangementet. 

Inden sommerferien havde vi besøg af Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen. Det skete i restauranten på Odense Teater, hvor han jo er formand.  Med medieforliget som krumtappen åbnede han godt op for posen inde fra det christiansborgske maskinrum.

Efteråret blev indledt med bogaktuelle Per Westergård. Han gav os de vigtigste observationer fra Søren Schultz Jørgensens og hans egne rejser rundt i verden for at genfinde en journalistisk gnist.

Vi havde faktisk plads til en gæst mere i efteråret. Det er ikke tit, at vi nævner vores fiaskoer, men her vil jeg gøre en undtagelse. Vi har i flere år forsøgt at få Mette Frederiksen til at komme og tale for vores medlemmer. Vi fik besked om, at det var lige ved at lykkes både i september og oktober, men det blev aldrig til noget. Selvom vi jævnligt ser hende på Fyn. Henrik Sass Larsen har også vist, at hans boykot af journalister er vidtgående. Han takker også nej til at komme og henviser til travlhed på grund af det kommende folketingsvalg.

Det er blot for at sige, at vi prøver at tiltrække begge fløje til OJ-møder, men det er i øjeblikket nemmere at få aftaler med blå blok end med oppositionen.

Året sluttede med en rigtig hyggelig juletræsfest på Grand Hotel med banko, julemand, slikposer og masser af glade børn.

I år har vi de første ting i kalenderen. Den 5. februar kan I komme ind og se ”Død over eliten” på Odense Teater. Her har Klaus Bondam en hovedrolle. Ham kan OJ’s medlemmer også møde inden forestillingen til en snak om magt, og oveni får man en tre-retters teatermenu på teaterets restaurant – som vel at mærke har skiftet køkkenchef siden vores sidste møde der, hvor vi fik lidt rigeligt med ruccolasalat.

Det koster 250 kroner at deltage og er langt under halv pris, så skynd jeg at melde jer til hos Malene.  Sidste frist er på torsdag, og der er kun 25 pladser. Forestillingen er tirsdag den 5. februar.

Den 22. marts får vi besøg til frokost af Kim Larsen, øverste kommunikationsdirektør i Danske Bank, der muligvis har det sværeste job af sin art lige nu. Han fortæller om krisekommunikation og besvarer spørgsmål, så sæt lige kryds ved den 22. marts.

Blækhuset strutter flot efter renoveringen i 2017, og det kunne mærkes på udlejningen i 2018. Rigtigt mange medlemmer benytter feriehuset på Thurø, som nu uden problemer kan bruges året rundt.

En lille delsucces er tilbuddet til nye medlemmer om en gratis weekend i Blækhuset i det omfang, at man kan finde nogle ledige weekender.

Kassereren vil komme nærmere ind på udlejningen og økonomien, men det er i hvert fald på sin plads at sige, at Blækhuset stadig er en vigtig hjørnesten i OJ’s tilbud til medlemmerne. Dette sagt især til jer, der måske endnu ikke har fået øjnene op for huset dernede endnu.

Til sidst vil jeg sige tak for den store interesse for både Blækhuset og vores arrangementer igennem det seneste år – og en tak til resten af bestyrelsen for samarbejdet.

Tak for ordet. 

Beretning fra formanden blev godkendt.

3. Kassererens regnskab og beretning

Efter et år (2017) med store ombygningsudgifter til Blækhuset, har vi i 2018 konsolideret os. Eneste udgift har været et nyt havesæt.

Antallet af medlemmer er det samme som i 2018 (og det højeste i otte år). Årets resultat blev et overskud på 76.947 kroner, efter afdrag på lån var årets likvide pengestrøm på 51.860 kroner. Egenkapitalen er herefter på 835.684 kroner. Regnskabet og kassererens beretning blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og feriehusleje.

Vedtaget.

6. Valg af formand

Jens Bertelsen genvalgt.

7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer

Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette, Malene Birkelund og Eva Kristina Mikkelsen genvalgt.

8. Valg af to suppleanter

Ann-Sophie Holm (TV2/Fyn) og Jakob Risbro (TV2/Fyn) genvalgt.

9. Valg af to revisorer

Jens Andreasen og Peter Jensen genvalgt.

10. Valg af to revisorsuppleanter

Tore Bønke og Niklas Bøgh genvalgt.

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

12. Udlodning af 2 rejselegater á 2.000 kroner

Tildelt Lars Jørgen Andersen og Hanne Frette

13. Udlodning af 2 x 1 friuge i Blækhuset på Thurø

Tildelt Jakob Risbro og Peter Jensen

Dirigent: Knud Raasthøj                         Referent: Malene Birkelund