Generalforsamling 2016

Referat, ordinær generalforsamling i Odense Journalistforening 31. januar 2016 på First Hotel Grand

Der var mødt 32 medlemmer.

Bestyrelsens viste jubilæums-film nummer 2, formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Hans Kiel valgt

2. Formandens beretning.

Lad os begynde med det triste, for vi skal mindes tre medlemmer, der er gået bort.

Ulla Sandberg var igennem 30 år journalist på Fyens Stiftstidende, inden hun gik på pension i 2006.

Ib Birger Hansen var egentlig militærmand, men begyndte i 1980’erne at lave lokal-tv og –radio, inden han blev fast skribent på Stiftstidende.

Lars Bech Nielsen, journalist fra Vissenbjerg, gik bort i 2014, men det kom først til bestyrelsens kendskab sidste år.

Jeg vil bede forsamlingen om sammen med mig at mindes de døde med et minuts stilhed.

I 2015 havde vi en række medlemsmøder, og nogle af dem var anderledes i forhold til, hvad vi plejer.

I marts havde vi besøg af bladtegneren Franz Füchsel på en fyldt første sal på Olivia Brasserie. Idéen om at invitere vores lokale Muhammed-tegner havde simret længe. Men terrorangrebet i København var en alvorlig påmindelse om, at vi skal bakke op om dem, der løber en risiko ved at bruge deres ytringsfrihed. Sådan en er Franz Füchsel, og mødet måtte afholdes diskret og med beskyttelse af to politifolk, der holdt sig i baggrunden.

Måneden efter holdt vi et helt klassisk frokostmøde på Hotel Cabinn med Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, hvilket var højaktuelt, fordi et folketingsvalg lå lige om hjørnet.

Årets tredje møde var igen anderledes og blev holdt på Studenterhuset. Her havde vi bedt Odenses farverige eventchef Ronnie Hansen om at fortælle om, hvordan han løser opgaven med at sparke liv i kulturen i Odense. Ikke mindst gennem festivalen Tinderbox, men der er også mange andre elementer i den indsats.

Bagefter gik vi udenfor til Amfiscenen på Brandts, hvor hollandske Caro Emerald gav koncert som hovednavn på Jam Days-festivalen. Som noget nyt måtte medlemmerne tage en ledsager med til arrangementet. Tilbagemeldingerne var overordentlig positive, men det er en tanke værd, at vi kun var 25 til mødet med Ronnie Hansen, mens 16 købte billet til rabatpris til koncerten.

Min egen holdning er, at det var alt for få, men vi vil stadig gerne udfordre, hvordan et OJ-arrangement kan se ud.

Efteråret bød på et aftenmøde med den tidligere TV2-nyhedschef Jacob Nybroe, der fortalte den barske historie om kidnapningen af hans bror Jeppe Nybroe tilbage i 2014. Her vendte OJ tilbage til et tidligere mødested, nemlig Restaurant Målet, hvor fadene med stegt flæsk og persillesovs nærmest blev slikket rene af medlemmerne.

I november tog vi hul på fejringen af OJ’s 100 års jubilæum. En begivenhed, som vi har talt om i flere år, og hvor jeg mener, at vi kan indfri medlemmernes høje forventninger.

Det var lykkedes at få en aftale med Historiens Hus om at få optaget et kapitel i Odensebogen 2016 om OJ’s historie. Aftalen med stadsarkivar Jørgen Thomsen var, at indlægget gerne måtte have kant og selvfølgelig skulle appellere til en større kreds end blot journalister.

Derfor bad vi Hans Kiel, foreningens mangeårige formand og en markant profil i fynsk journalistik, om at kigge i arkiverne og fortælle den rigtige historie om OJ. Selv fik jeg et chok, da jeg bevægede mig igennem teksten. Hans tegner et billede af en forening med en kulørt fortid og en masse krøllede personligheder, som der – må jeg tilstå – er blevet færre af.

Bogen blev fejret med en reception i Historiens Hus, og alle medlemmer fik udleveret et eksemplar af Odensebogen frisk fra bogtrykkeren.

Samtidig var der her premiere på den første af fem korte film, vi har produceret i anledningen af jubilæet. I den første fortæller Hans Kiel om, hvordan han har set journalistikken udvikle sig i løbet af sin karriere på Fyens Stiftstidende. De næste film offentliggøres frem mod jubilæumsfesten, som jeg vender tilbage til.

Årets sidste arrangement var den traditionelle juletræsfest her på Grand Hotel med masser af børn, æbleskiver og bankospil.

”Blækhuset” på Thurø har været velbesøgt af medlemmerne, der tydeligvis stiller stadigt større krav til foreningens feriehus. Som lovet på sidste års generalforsamling vil vi gerne forsøge at lægge en begavet plan for, hvad der med fordel kan gøres med Blækhuset.

Derfor har vi betalt en arkitekt for at gennemgå huset og dets muligheder. Det har fået et særskilt punkt på dagsordenen efter kassererens beretning, og her tager vi meget gerne imod medlemmernes idéer og synspunkter.

Hvis vi kigger helt ind i maskinrummet af OJ, ser vi en forening, hvor der er en lidt større afgang af medlemmer, end der er tilgang. Heldigvis byder vi sommetider nye medlemmer velkommen, men det er og bliver en udfordring at fastholde medlemstallet.

Det vigtigste er nok, at vi alle sammen husker at fortælle andre kommunikerende mennesker om foreningen. Vi er ved at fremstille en flyer, der ganske kort fortæller om foreningen, og som man kan stikke i hånden på nye kolleger.

Flere medlemmer har ønsket en bedre udnyttelse af netværket mellem foreningens mange medlemmer. For nylig åbnede vi en gruppe på det professionelle sociale medie Linkedin kun for OJ-medlemmer. Tanken er, at det skal blive nemmere for medlemmerne at finde hinanden, hvilket især er relevant for freelancere, fotografer og kommunikationsfolk, som der jo bliver flere af.

Den væsentligste markering af 100 års jubilæet bliver en stor fest, der holdes på Restaurant Boffa på Rugårdsvej den 16. april.

En fest med ledsager var det helt store hit blandt medlemmerne, da vi spurgte i en medlemsundersøgelse sidst i 2014. Det leverer vi, og jeg tør godt love, at det bliver århundredets fest med godt selskab, lækker mad og levende musik. Vi er lige ved at lægge sidste hånd på invitationerne.

Hvis nogen har idéer til indslag i løbet af aftenen, må de meget gerne give lyd til Hanne Frette.

Til sidst vil jeg sige tak for opbakningen til foreningen igennem året og en stor tak fra mig til resten af bestyrelsen for en stor indsats og et godt samarbejde.

Tak for ordet.

Kommentarer: Claus Falkenby roste for arr, men savnede medlemmer.

Vedtaget.

 

3. Kassererens regnskab og beretning.

Godkendt.

4. Orientering om Blækhuset ved kassereren.

Flere spørgere:

Bjarke spurgte til rumfordelingen på 1. sal, men den er svær at lave om.

Jacob Risbro spurgte til arkitektfirmaet – det er firmaet Arne Birk, arkitekt Jørgen Thomsen.

Erik Grove spurgte man kan bygge ud. Vi har ikke undersøgt det i bestyrelsen.

Claus Falkenby: God idé at bryde væg ml rum i stueplan.

Bjarke V: Bestyrelse kunne spørge de seneste lejere om idéer til udvidelse.

Lars Jørgen Andersen: Ku man bygge karnap på første sal i det lille rum, når – og ikke hvis – det hele laves på een gang. Ikke håndværkere hele tiden, det skal ikke ødelægge udlejemuligheden. God idé med rundspørge blandt tidligere lejere.

Steen Højgaard: Udmærket oplæg, mangler man yderligere sovepladser, kan man lave hems over det store soverum med ovenlys.

Erik Stærke: Hvad koster forslaget? Hvor meget vil huslejen skulle stige?

Jesper: Ja, for huslejen vil stige hvis vi tager det på een gang.

Anne Heinze: Husk nu husets arkitektur og pas på med for store planer, for det ændrer ikke husets placering. Ellers skulle man måske overveje at sælge huset, hvis det, man ønsker, reelt er noget helt andet.

Jens A: Jeg fik en gratis uge sidste år, og det var en DEJLIG oplevelse, man mister helt vejret, når man kommer der. Et skønt sted er det. Den fornemmelse skal man holde fast i. Supergode forslag – både med trappe og åbent stueplan. Det behøver jo ikke være et designerkøkken.

Hans Ole Bachmann: Er kommet der i 55 år og har oplevet husets mange faser – også at medlemmerne ikke har vedligeholdt det. Huset har gennemgået mange forbedringer. Ryd kælderen for gammelt skrammel. Mht trappen: Hvis en arkitekt kan finde en løsning.

Ole Carsten Rasmussen: Få lavet den trappe med det samme.

Hans Kiel opsummerer: Trappen ligger medlemmerne meget på sinde, og det kan jeg da kun tilslutte mig.

Kassereren: God idé med undersøgelse blandt lejere, og så vil vi undersøge muligheden for at lave det hele på een gang.

 

5. Indkomne forslag.

Der er ingen.

 

6. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje.

Bestyrelsen foreslår uændrede satser. Vedtaget.

 

7. Valg af formand.

Jens Bertelsen genopstiller. Valgt.

 

8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette, Malene Birkelund og Eva Kristina Mikkelsen genopstiller alle. Valgt.

 

9. Valg af to suppleanter.

Ole Henriksen og Ulrik Sass genopstiller. Valgt

 

10. Valg af to revisorer.

Jens Andresen og Karsten Hüttel genopstiller. Valgt

 

11. Valg af to revisorsupplanter.

Peter Jensen og Tore Bønke genopstiller. Valgt.

 

12. Eventuelt:

Jacob Risbro: Sku man ikke lave en ekstra indsats til de øvrige journalistiske arbejdspladser. Kunne man skaffe et medlem ved at motivere folk til at finde nye medlemmer.

Formanden: Helt rigtigt set. Det er svært med frokostmøder for ikke-avis-folk, så derfor laver vi aftenarrangementer for at få folk med, og vi snakker meget om, hvad der kunne få andre folk med.

Anne: LinkedIn er en god idé, men det skal drives, og jeg vil gerne bidrage til foreningens social media-strategi.

Formanden: God anledning til at reklamere for vores Facebook-side, men vi har ikke brugt så mange penge på at markedsføre foreningen her, det vil vi overveje.

Kristina: Unik mulighed for at brande os med århundredets fest netop nu, og der bliver også gjort noget for medlemshvervning.

Bjarke V: Støtter forslaget om at gøre noget mere ved foreningen på Facebook og anbefaler en lukket gruppe, hvor der kan udveksles ting på tværs af arbejdspladser. Er også træt af alene at møde FS-folk ved arrangementer og opfordrer derfor til flere aftenarrangementer.

Peter Jensen: En idé at måtte tage gæster med? En kollega med?

Formand: Vi prøvede netop det med et arrangement i 2015, hvor der alene kom 25, men det rejste diskussionen om, hvorvidt det skal være venner eller potentielle medlemmer, man tager med. Vi arbejder fortsætter med det.

 

13. Udlodning af seks rejselegater á 2.000 kroner.

(Silja er Lykkens Gudinde) Legater gik til:

  1. Jørgen Volmer.
  2. Carsten Esdahl.
  3. 4: Ole Carsten Rasmussen.
  4. Jens Bertelsen.
  5. Ingelise Nygaard Rasmussen.
  6. Bjarke Vestesen.

14. Udlodning af en friuge i Blækhuset på Thurø.

  1. Hans Ole Bachmann.

 

Odense, den 31. januar 2016

Hans Kiel
Dirigent

Malene Birkelund
Referent