Generalforsamling 2018

Referat fra ordinær generalforsamling i Odense Journalistforening
Historiens Hus, 27. januar 2018
 
32 til stede.
 

1. Valg af dirigent

Knud Raasthøj valgt som dirigent.
 
2. Formandens beretning

Som vi plejer, indleder vi generalforsamlingen med at mindes dem, der ikke er iblandt os mere.  

Sidste år mistede vi vores mangeårige medlem Preben B. Nielsen, der gik bort i en alder af 72 år efter lang tids sygdom.  

Preben var både uddannet revisor og journalist, og det gav ham en tyngde i journalistikken, der aftvang respekt, og som han tog med, da han åbnede sit eget kommunikationsbureau i 1990. Oven i det var han et umådeligt venligt og rart menneske, som er savnet af mange.  

Jeg vil bede jer om sammen med mig at mindes Preben med et minuts stilhed.  

 

Mens 2016 var et år, der blev domineret af foreningens 100 års jubilæum, så var der i 2017 et tiltrængt fokus på Blækhuset.  

Medlemmernes feriehus på Thurø fik bogstaveligt talt den helt store tur. En beslutning, der var fuld opbakning til på generalforsamlingen forrige år og sidste år, og som bestyrelsen siden har brugt rigtigt mange kræfter på.  

Jeg vil lige gentage noget af alt det nye i Blækhuset. 

Vi fik nemlig indsat et helt nyt køkken med opvaskemaskine.  

De to stuer blev lagt sammen, så der er blevet meget bedre plads og bedre lysindfald.  

Den drilske trappe blev udskiftet med en model, der er knap så stejl.  

Det lille værelse på 1. sal er gjort mere anvendeligt.  

En varmepumpe gør det nemt at varme huset op uden for højsæsonen.  

Plus en masse mindre detaljer, nyt inventar og nye møbler.  

Det har I heldigvis taget godt imod, og Blækhuset har kun haft få ledige uger, siden det blev genåbnet. Vi får nu pludselig bookinger flere år frem, og Jesper lægger et stort arbejde i at styre udlejningen. Tak for det. 

Renoveringen blev meget dyr, men uden de store overraskelser. I bestyrelsen er vi meget tilfredse med det arbejde, der er udført af arkitekt og håndværkere, og vi er er glade for, at vi valgte den store ombygning i ét hug i stedet for drypvise forbedringer hen ad vejen.  

Som I kan se af dagsordenen, så foreslår bestyrelsen nu en meget lille prisstigning for at leje Blækhuset. Det vil Jesper kommer nærmere ind på.  

 

En anden hjørnesten i Odense Journalistforenings arbejde er medlemsmøderne, som der var fem af i 2017.  

Som noget nyt krydrede vi generalforsamlingen med en ekstra gæst, nemlig de konservatives dengang nye og for mange ukendte spidskandidat Søren Windell. Det var ikke helt skævt at få ham lært at kende, for i dag er han som bekendt rådmand her i byen.  

Senere var vi på rundvisning i Odeon, anført af kulturchef Sara Ekknud, som selv har en journalistisk baggrund.  

En rundvisning fik vi også på rådhuset, hvor byens borgmester Peter Rahbæk Juel viste rundt på steder, hvor han vist ikke engang selv havde været før.  

Vi nåede også et ministerbesøg, da kulturminister Mette Bock kom forbi og fortalte om arbejdet med det kommende medieforlig. Det skete til et frokostmøde i Odeon og tiltrak mange medlemmer, selvom det var tæt på sommerferien.   

Og endelig rundede vi året af med et besøg af tv-journalisten Anders Agger, som vi havde arbejdet på at få igennem flere år. Vi fik fyldt den store sal i Café Biografen til et noget anderledes medlemsmøde med en usædvanlig god stemning.  
 
Sjældent er en OJ-gæst blevet tildelt så mange komplimenter, når han er færdig med at tale, og en af vores deltagere så sig endda kaldet til at give Agger et stort knus, inden han fik lov at gå.  
 
Det var uvant for OJ, men det var vist ikke så uvant for Anders Agger.  
 

Traditionen tro holdt vi julefest på Grand Hotel med omkring 70 deltagere, heraf rigtig mange børn og børnebørn og julemanden Julius. Hvis vi engang var i tvivl, så er vi det ikke længere: Det er helt på sin plads at holde fast i denne juletradition i OJ.  

 

I jubilæumsåret 2016 fik vi vendt kurven og skaffet flere medlemmer, og det er heldigvis fortsat i 2017.  

I alt fik vi 14 nye medlemmer, mens der kun var 4, der forlod os. Dermed var vi ved årsskiftet 155 medlemmer. 

De nye medlemmer kommer af forskellige grunde. Nogen vil rigtigt gerne leje Blækhuset, andre melder sig ind for at få adgang til vores medlemsmøder. Og nogen gør forhåbentlig begge dele.  

Vi fik sidste år en ny aftale med Den Fynske Bladfond, som også fremover gerne vil støtte vores medlemsmøder økonomisk. Det ser vi som en stor anerkendelse af, at vores både faglige og sociale netværk har en betydning her på Fyn – udover at vi hygger os rigtig meget i OJ.  

De første møder i 2018 er i kalenderen allerede og bliver snart udsendt i et nyhedsbrev.  

Vi får besøg af integrationsminister Inger Støjberg mandag den 26. februar til et frokostmøde på Franck A. 

Og vi får besøg af Henrik Justesen, drabschef ved Fyns Politi, ved et aftenmøde onsdag den 4. april. Det kommer I til at høre mere om.   

Og så kan jeg fortælle, at vi arbejder på et arrangement på Egeskov med greve Michael Ahlefeldt lige inden Heartland-festivalen i maj, og inden sommerferien når vi et frokostmøde med Dansk Folkepartis medieordfører Alex Ahrendtsen, mandag den 11. juni.  

 

Til sidst vil jeg sige tak for opbakningen til foreningen igennem det seneste år – og en stor tak til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde henover året.  

Tak for ordet. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Kassererens regnskab og beretning

Regnskab og beretning blev godkendt. 

Fra salen blev spurgt, om Blækhuset er genvurderet efter ombygning – svaret er nej, da det ikke har været nødvendigt.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og en forhøjelse af feriehuslejen i mellemsæsoner og højsæson på hhv. 100 kr. og 200 kr. pr. uge.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
Bestyrelsens foreslåede forhøjede leje af Blækhuset blev vedtaget. 

6. Valg af formand. Jens Bertelsen genopstiller.

Genvalgt. 

7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette, Malene Birkelund og Eva Kristina Mikkelsen genopstiller alle.

Genvalgt.

8. Valg af to suppleanter. Bestyrelsen foreslår Ann-Sophie Holm (TV2/Fyn) og Jakob Risbro (TV2/Fyn).

Genvalgt.

9. Valg af to revisorer

Jens Andreasen og Peter Jensen valgt.

10. Valg af to revisorsuppleanter

Tore Bønke og Niklas Bøgh valgt.

11. Eventuelt.

Peter Jensen roste bestyrelsen for Blækhusets renovering, men skosede brugerne for ikke at passe på det.
Hanne Frette svarede, at der ikke bliver tjekket efter hver udlejer, for det er ikke muligt. At vores opsynsmand tjekker huset mellem udlejningerne i højsæsonen kan måske udvides til resten af året.
Jakob Risbro: Kan man ikke opfordre til justits?
Formand: Det tager vi op i bestyrelsen.
Jens A: Ikke erfaring med mishandling af huset.
Erik Stærke: Niels Peter kunne tage en runde og tjekke bygningsmæssige ting?
Kristian List: Hvad blev der af den bog, hvori man indrapporterede efter sint ophold – med plads til ros og ris?
Hanne Frette: Bogen er der, men vi ser jo ikke, der skrives, før senere. Folk er gode til at ringe og sms’e, når de opdager noget, som ikke er i orden.
Bachmann: Man må gå ud fra, at synderne er dem, der har været der ugen inden, for ellers har de jo netop svigtet ved ikke at indrapportere dem.
Claus Falkenby: Mer ros.
 
12. Udlodning af 2 rejselegater
 
Tildelt Ann-Sophie Holm og Anne Heinze
 
13. Udlodning af 2 x 1 friuge i Blækhuset på Thurø
 
Tildelt Malene Birkelund og Jesper Beenfeldt
 
Dirigent: Knud Raasthøj
Referent: Malene Birkelund