Generalforsamling 2017

Der var kø for at deltage i lodtrækningen om en friuge i Blækhuset

Referat, ordinær generalforsamling i Odense Journalistforening 29. januar 2017 i Historiens Hus

26 fremmødte.

1. Valg af dirigent

Knud Raasthøj blev valgt

2. Formandens beretning  

Vi indleder traditionen tro med at mindes de medlemmer, der ikke er mere.

Vores æresmedlem og den mangeårige formand for foreningen Bent Rasmussen, bedre kendt som Beras, gik bort i en alder af 97 år. Det sidste, vi så til ham, var til 100 års jubilæumsfesten i april, som det var vigtigt for ham at være med til.

Han havde sagt om sin egen karriere:

– Jeg har som journalist lavet reportage med Sovjetunionens Nikita Khrustjov, kørt på en britisk panservogn op gennem et befriet Sønderjylland. Som reporter altid nysgerrig. Om det så har været med stramt slips på de bonede gulve eller i mere afslappet stil blandt hønsetyve i Rumænien.

Vi mistede også pressefotograf Jens Christian Baagøe, der blev 79 og igennem et langt liv forsynede Fyns Tidende og senere Fyens Stiftstidende med sine billeder.

Vi tog også afsked med Erik Grove, der blev 76 og nåede rundt om de fleste af journalistikkens genrer bl.a. på Fyns Tidende og Fyens Stiftstidende.

Jeg vil bede jer om sammen med mig at mindes de døde med et minuts stilhed.

2016 var et længe ventet jubilæumsår for vores forening, der fyldte 100. De indledende manøvrer kom allerede i efteråret 2015, hvor historien om Odense Journalistforening – med Hans Kiel som skribent – fik sit eget kapitel i Odensebogen.

Vi lancerede samtidig fem film, produceret af Eva Kristina Mikkelsen, som gennem lokale mediepersonligheder fortæller historien om de seneste årtiers udvikling i den fynske presse.

Filmene blev meget populære på bl.a. Facebook, hvor de til sammen er vist over 10.000 gange.

Fejringen kulminerede den 16. april med en ret markant jubilæumsfest på Restaurant Boffa. Vi var næsten 100 deltagere til en aften med Brian Matzens anerkendte italienske mad, jubilæumsfilm, taler og til sidst dans til langt ud på natten til Anders Møllers Kvartet.

Vores festudvalg havde virkelig anstrengt sig for at skabe en aften, der var et 100 års jubilæum værdigt, og det synes jeg lykkedes i den grad.

Her blev vi mindet om, at der er ganske meget liv i vores gamle forening og vores medlemmer.

I jubilæumsåret knækkede vi samtidig den faldende medlemskurve, idet vi kunne byde 17 nye medlemmer velkommen, mens kun 8 forlod os.

I 2016 holdt vi også en række medlemsmøder. Vi inviterede os selv hjem til markante personligheder i Odense.

I februar var det daværende borgmester Anker Boye, der åbnede sin lejlighed på Filosofgangen til en ret åbenhjertig aften for vores medlemmer.

I efteråret kom turen til udfordreren fra Venstre, rådmand Jane Jegind, der serverede grillmad i villaen i Seden Strandby.

Vi havde et helt traditionelt frokostmøde med energiminister Lars Chr. Lilleholt på Cabinn, og vi spiste stegt flæsk på Målet med Fyns politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen.

I december havde vi fået en aftale, der gjorde det muligt at komme ud i OCC og høre Daniel Rye, fotografen der blev bortført af Islamisk Stat og var i fangenskab i 13 måneder. Kun otte medlemmer benyttede sig af den mulighed.

Vi døjer lidt med, at medlemmer tilmelder sig arrangementer uden at møde op, og det er dyrt, når foreningen alligevel skal betale for mad eller billetter.

Året blev rundet af med en dejligt traditionel julefest på Grand Hotel med julemanden Julius, bankospil og æbleskiver.

Grand Hotel plejer også at lægge lokaler til vores generalforsamlinger, men i år har vi valgt at benytte et tilbud fra Historiens Hus om at bruge denne spektakulære sal.

Til gengæld har vi udvidet programmet en smule med et indlæg fra den nye konservative spidskandidat her i byen.

Mens 2016 stod i jubilæets tegn, skal 2017 – hvis det står til denne bestyrelse – i højere grad stå i Blækhusets tegn. Vi har lagt i kakkelovnen til en større renovering af feriehuset på Thurø, som måske kan sættes i gang allerede i næste måned.

Forarbejdet er i hvert fald gjort, hvor vi med hjælp fra en lokal arkitekt har fået lagt en plan, som bestyrelsen er meget tilfreds med.

For jer, der var med sidste år, kan jeg sige ret enkelt: Vi går efter en større ombygning i ét hug.

Så får vi monteret et lækkert Svane-køkken, får lagt de to stuer sammen og – som har været et meget klart ønske – installeret en helt ny trappe med et mere behageligt og sikkert forløb. Dels bliver den ikke så stejl, dels slutter den ikke længere lige ude foran det lille værelse på 1. sal, og dermed kan man være mere tryg ved at lade børn eller børnebørn bo i dette værelse. Det værelse får i øvrigt også en skydedør.

Til sidst planlægger vi at montere en varmepumpe, som kan startes med en sms-besked, så huset er dejligt lunt, når gæster ankommer i udkanten af sæsonen, hvor vi har mange ledige uger.

Det er en dyr omgang, over 400.000 kr., men det giver god mening at få det klaret i en håndfuld, og vi har selvfølgelig gennem arkitekten indhentet flere priser fra sydfynske håndværkere.

Vi mangler at få de sidste detaljer på plads om finansieringen, men planen er at bruge lidt af den friværdi der er i huset. Gælden er meget begrænset, som kassereren vil fortælle om lidt.

Vi gør bl.a. alt dette, fordi Blækhuset stadig står tom i mange uger hvert år, og vi mener, at denne investering vil gøre huset langt mere attraktivt for flere af vores medlemmer.

Til sidst vil jeg sige tak for opbakningen til foreningen igennem året og ikke mindst tilslutningen til jubilæumsfesten i april. Jeg vil også sige tak fra mig til resten af bestyrelsen og vores festudvalg for deres store indsats.

Tak for ordet.

Debat:
Der blev spurgt til tidspunkt for ombygning.
Det blev foreslået, at medlemmer – som udebliver fra arrangementer – selv betaler.
Bestyrelsen blev rost for sit arbejde ifm 100 året flere gange – der blev givet udtryk for, at det er sejt, at den har fået medlemstallet i vejret i de her tider.
Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens regnskab og beretning

Vi har i årets løb holdt et højt aktivitetsniveau, men da vi har besøgt folk, er udgiften forblevet nede.
Sommerhusunderskuddet ligner det fra sidste år, men består denne gang blandt andet af udgifter til arkitekten plus udgifter til renovering. Afventer svar fra pengeinstitut på ombygningslån og forventer at kunne sætte det i gang medio februar og cirka seks uger frem. Flere besøgende medlemmer i Blækhuset i 2016 (25), da vi har foræret nye medlemmer en gratis weekendudlejning.
Det foreslås at lave simple opslag omkring udlejning på journalistiske arbejdspladser.
Det foreslås, at man køber en sovesofa til stuen, når der udskiftes møbler i forbindelse med ombygning i sommerhus – det sker, da kasseren fremlægger arkitekttegningerne.
Regnskab og beretning godkendt.

4. Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle.

5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje.

Bestyrelsen foreslår uændrede satser. Godkendt.

6. Valg af formand.

Jens Bertelsen genopstiller. Valgt.

7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette, Malene Birkelund og Eva Kristina Mikkelsen genopstiller alle. Valgt.

8. Valg af to suppleanter 

Bestyrelsen foreslår Ann-Sophie Holm (TV2/Fyn) og Jakob Risbro (DR Fyn). Valgt.

9. Valg af to revisorer.

Jens Andreasen og Karsten Hüttel genopstiller og vælges.

10. Valg af to revisorsuppleanter.

Peter Jensen og Tore Bønke genopstiller og vælges.

11. Eventuelt:

Flere billeder af Blækhuset foreslås. Især nu hvor der bygges om.

Det foreslås at involvere sig med udlejningsbureauer, men det er ifølge kassereren svært at lege med dem (!), når man ikke vil afgive de bedste uger i juli, og de er traditionelt set forbeholdt medlemmerne.
Af nye gæster foreslås rockstjernen Mø.

12. Udlodning af 2 rejselegater á 2.000 kroner.

Magnus Ørum Harkjær vil besøge Island.
Malene Birkelund vil besøge Oslo.

13. Udlodning af 2 x 1 friuge i Blækhuset på Thurø.

Peter Jensen fik den ene friuge. Jens Andreasen fik den anden.
Dirigent: Knud Raasthøj
Referent: Malene Birkelund