Generalforsamling 2014

Referat, ordinær generalforsamling i Odense Journalistforening 26. januar 2014 på First Hotel Grand

Der var mødt 35 medlemmer

1. Valg af dirigent

Knud Raasthøj blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formand Jacob Vestergaards beretning

 

Først det triste.

Forrige lørdag døde vores mangeårige medlem, Lisbet Holt, og i forgårs blev hun bisat.

Lisbet Holt kom i lære som journalist for 53 år siden på Fyens Stiftstidende, som hun var knyttet til i knap et halvt århundrede.

Hun blev 75 år.

Jeg vil bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed til ære for Lisbet.

Tak.

Man kan påstå, at 2013 var et år på det jævne med generalforsamling, fire medlemsmøder, en juletræsfest og en fornuftig udlejning af Blækhuset.

Og så alligevel ikke, for vi intensiverede vores bestræbelser på at afprøve diverse mødesteder og typer af oplægsholdere.

Og vi brugte en del tid i bestyrelsen på at diskutere, hvordan vi markerer vores 100 års jubilæum i 2016, og i det hele taget indretter Odense Journalistforening til fremtiden.

Foto: Malene Birkelund

Vi indledte rækken af medlemsmøder med et besøg af TV2’s Mellemøsten-korrespondent, Simi Jan, som en aften på Nelles Coffee & Wine i Pantheonsgade fortalte om livet som kvindelig reporter i Pakistan og Afghanistan.

I løbet af foråret lagde modtager af Cavling Prisen, Asbjørn With fra Nordjyske, vejen forbi CabInn til et gribende frokostmøde, hvor han fortalte om sin personligt meget involverende måde at bedrive journalistik på.

En forsommeraften besøgte politisk redaktør og forfatter Elisabet Svane Nelles Coffee & Wine og Odense Journalistforening. Med sig havde hun en ny bog og dens hovedperson, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager.

I august fik vi besøg af SF-partiformand og socialminister Annette Wilhelmsen, som gav et ærligt indblik i den komplicerede situation, som både hende selv, SF og Regeringen befinder sig i. Mødet fandt sted ved frokosttid på Café i Olivia i Vintapperstræde.

Og i december afholdt vi det traditionsrige og kombinerede banko- og juletræsarrangement her på byens gamle hotel, hvor julemanden kiggede forbi, og knap 100 mennesker hyggede sig med gløgg og store bankopræmier.

Inklusive generalforsamlingen i januar nåede vi altså op på i alt seks arrangementer, men vi havde håbet på syv.

I oktober fik vi en aftale i stand med vinderne af en af de største journalistiske priser herhjemme, Spadestik-prisen. Mødet med Kasper Løvkvist og Rune Blichfeldt fra Fyens Stiftstidende skulle foregå en torsdag aften på Nelles med rig lejlighed for kollegialt samvær før og efter. Foredraget om artikelserien ’De skjulte rumænerne’ skulle endda foregå i et mere fredeligt og afskærmet hjørne af midtbycafeen.

Men der kom der ingen tilmeldinger.

Foto: Malene Birkelund

Den erfaring gav bestyrelsen stof til eftertanke, ikke mindst fordi arrangementet med Cavling-vinder With tidligere på heller ikke havde været udsolgt. endda selv om vi i de sidste dage åbnede for gratis adgang for ikke-medlemmer for at få fyldt op.

Var det tidspunktet på dagen, der var noget i vejen med? Stedet? Oplægsholderne? Eller var det temaet, som folk havde svært ved at forholde sig til?

Uanset årsag vil vi også fremover tilbyde aftenarrangementer, for de øger vores fleksibilitet i forhold til oplægsholdernes kalendere. Desuden appellerer aftenarrangementerne til medlemmer, som kan have svært ved at deltage midt på dagen.

Og at vi nu to-tre gange har valgt at placere et aften-arrangement på Nelles Coffee & Wine skyldes, at det fortsat er et attraktivt sted. Lyden er problematisk, men ved at flytte arrangementet til bagest i stueetagen, har vi taget hånd om den udfordring.

Det skal i den sammenhæng nævnes, at vi har forhørt os to andre steder, hvor der også er egnede lokaler, men begge steder betinger restauratøren sig en mindsteomsætning på kr. 15.000.

Ved generalforsamlingen i fjor blev bestyrelsen pålagt at forholde sig til, hvor vidt vi skulle forsøge at styre medlemsmøderne i højere grad end tidligere. Vi har vendt situationen, men som allerede skitseret dengang, foretrækker vi at fastholde den uformelle stil, hvilket også har vist sig helt uproblematisk ved årets arrangementer.

På feriehus-fronten har – om ikke andre – bestyrelsen nydt, at vi ikke længere har det kære Søndenhuus på Lyø i tankerne.

Det fik vi solgt i 2012, og at dømme efter de billeder, som Anne Skousen tog i sommer, og som I kan se flere af på vores Facebook-side, så har restaureringen – genopbygningen – vist sig at være en meget omfattende og kostbar affære.

På Thurø prøver vi at undgå, at vi en dag skal pille det hele fra hinanden. Vi vedligeholder og forbedrer i et fornuftigt tempo.

I 2013 foretog vi os ikke det store, men i løbet af de kommende par måneder får vi slebet og lakeret stuegulvet, bygget et nyt skur og formenligt også bygget en ny trappe til 1. salen.

Jesper vil redegøre for udlejningen og økonomien herunder effekten af de nye huslejesatser.

Noget er der dog sket på Thurø, for i november blev Jesper og jeg ringet op af Zentropa.

Som I sikkert ved, er Susanne Bier i færd med at indspille sin kommende film, ’En chance til’, på Sydfyn, og nogle af optagelserne er foretaget i det store gule hus, som er nabo til Blækhuset.

I filmen spiller en få måneder gamle dreng en central rolle, men da optagelserne strækker sig over flere måneder, og barnet ikke må ”blive ældre” i selve filmen, har det været nødvendigt at caste fem babyer. Og sådanne nogle små gutter skal selvfølgelig ikke opholde sig i en autocamper mellem optagelserne. Derfor lejede Zentropa Blækhuset i et par uger, så de fem drengebabyer og deres mødre havde en lun base.

Da huset alligevel ikke var lejet ud i den periode, enedes vi med Zentropa om, at de kun skulle betale for strømmen til el-radiatorerne, og så kunne de få lov til at donere et særlegat på kr. 2000.

I løbet af året har vi drøftet, hvordan vi ruster os til fremtiden og ikke mindst jubilæet i 2016.

I løbet af foråret vil I derfor få tilsendt et spørgeskema, så vi kan få et overblik over, hvem vi egentlig er, os der er medlemmer af foreningen.

Hvordan ser alderssammensætningen ud, hvor arbejder vi/har arbejdet, hvilke gæster er vi interesserede i at møde osv.

I samme ombæring vil vi gerne høre, hvilke ønsker og forslag medlemmerne har til fejringen af foreningens jubilæum 20. april 2016.

I bestyrelsen har vi flere gange drøftet emnet, men vi er stadig i en forberedende fase.

Det er oplagt, at vi kigger bagud, men dels er de første 75 år fornemt behandlet i antologien ’Skriver I, karle’ fra 1991, dels kunne det være interessant også at kigge fremad.

Lave en ny bog og holde en fest på Restaurant Næsbyhoved Skov kan vi altid gøre, men findes der en anden vej? Skal vi arrangere en konference? Skal vi få skrevet en march?

Derfor forventer vi, at I vil medvirke i undersøgelsen og allerede nu går i gang med at tænke på gode forslag til, hvordan vi markerer de første 100 år.

Tak for ordet.

SLUT

 

 

Beretningen blev herefter debatteret.

Jan Hillers gjorde opmærksom på, at Nelle’s Coffee & Wine som mødested er en katastrofe og bør erstattes med Café Olivia, hvor et medlemsmøde med Annette Vilhelmsen var meget vellykket.

Han mente desuden, at sprosserne i vinduerne i Blækhuset bør fjernes.

Jacob Vestergaard oplyste, at bestyrelsen gerne vil sikre en puls i arrangementerne og derfor søger ind mod midtbyens attraktive steder. Bestyrelsen er dog åben for forslag til andre placeringer til møderne.

Han tilføjede, at det mht. sprosser i Blækhuset vil være fornuftigst at afvente, at vinduerne pga. slid skal udskiftes alligevel.

Jens Andresen synes, Nelle’s Coffee & Wine fungerer fint som mødested. Han foreslår at holde møder en gang om året på en journalistisk arbejdsplads.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Kassererens regnskab og beretning

Kasserer Jesper Beenfeldt orienterede om foreningens økonomi. Sommerhuset har givet overskud på 44.565 kr. før renter. Økonomien er hjulpet af færre renteudgifter efter salget af Sønderhuus på Lyø.

I det lange løb skal det ende med et nulresultat for sommerhuset, og der vil i år blive afsat flere midler til vedligeholdelse. Huset var i 2013 udlejet i 18 uger og 7 weekender, hvilket er tilfredsstillende.

Det samlede overskud på 70.744 kr. er måske rigeligt stort, men vi vil gerne spare op til 100 års jubilæet i 2016. Herefter bør man se på, om det generelle aktivitetsniveau kan hæves.

Huset på Thurø er vurderet til 1,45 mio. kr., og foreningens samlede formue (egenkapital) er på 1,3 mio. kr.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Jan Hillers nævnte muligheden for en sænkning af kontingentet eller en forhøjelse af rejselegaterne.

4. Indkomne forslag

Karsten Hüttel havde inden generalforsamlingen fremsat følgende forslag:

Emne: Fjernsyn i sommerhuset

Jeg vil gerne have følgende forslag til afstemning på generalforsamlingen.

Indkøb af fjernsyn med adgang til et antal kanaler og eventuelt harddisk.

Begrundelse: Der var en gang, hvor folk gik på das i stedet for at bruge et vandskyllet toilet.

Og vaskede sig i kold vand i en å eller havet i stedet for i varmt vand.

Foto: Malene Birkelund

Der var en gang, man ikke havde fjernsyn – det er godt nok 50-60 år siden dette nymodens apparat vandt indpas i danske hjem.

Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har et fungerende tv i sommerhuset.

Måske kan det lige frem holde nogle væk fra at ville leje huset – ikke mindst uden for sæson – hvor det er hyggeligt med en god film, mens pejsen buldrer.

Og de familier, som gerne vil være fri, har den meget enkle mulighed at gemme fjernbetjeningen for både børn og voksne.

PS: Jeg vil tro, at det egentlig er en beslutning, bestyrelsen kan træffe, men jeg vil gerne have en principiel tilkendegivelse fra medlemmerne

Venlig hilsen

Karsten Hüttel

Bjarke Vestesen bakkede op om Hüttels forslag og har aldrig forstået holdningen til, at der ikke skal være fjernsyn i et sommerhus, særligt ikke i et journalisthus. Han foreslår også en internetforbindelse.

Karen Sass synes, at Blækhuset er for lille til et tv. Kommer der et tv i stuen, kan man ikke foretage sig andet, hvis tv’et kører.

Jan Hillers mente, at en radio dækker behovet for at få nyheder i et sommerhus.

Jørgen Volmer oplyste, at han ikke vil leje huset, hvis der ikke er et fjernsyn.

Leif Rasmussen var enig i, at der skal være et tv, og at modstandere blot kan undlade at tænde det.

Jacob Vestergaard oplyste, at bestyrelsen hidtil kun har hørt Bjarke Vestesen og nu Karsten Hüttel efterlyse et tv. Blækhuset er en tv-fri oase, og det gør noget godt for nogle mennesker, at de ikke skal tage stilling til den fristelse. Blækhuset har aldrig haft indbrud, og det kunne ændre sig, hvis der var en fladskærm i huset. Der er også bøvl forbundet med et tv, og der tilgår udgifter til indkøb, installation og drift, der skal regnes ind.

Jesper Beenfeldt oplyste om priser på forskellige løsninger.

Bjarke Vestesen mente, at tallene fra bestyrelsen var sat alt for højt, og at man kan nøjes med et tv med gratiskanaler. Han tilbød selv at hjælpe med indkøb og installation.

Erik Grove ar været i huset ca. 30 gange og har tidligere medbragt et tv og egen antenneløsning. Han bakkede op om at indkøbe et tv.

Karen Sass synes, det vil være en mærkelig løsning kun at have gratiskanaler, hvis tv’et alligevel skal installeres.

Jan Hillers foreslog en bredbåndsforbindelse, som ikke skal være trådløs.

Niels Jørgen Langkilde udlejer selv et feriehus og anbefaler, at man – ud fra en forretningsmæssig synsvinkel – bør have et tv i huset sammen med en internetforbindelse.

Jens Andresen glædede sig over, at det væsentligste spørgsmål på foreningens generalforsamling er, om der skal være et tv i feriehuset. Han mente, at bestyrelsen bør tage stilling til kanalvalg.

Hans Ole Bachmann mente, at det er mentalt befriende at være uden tv. Han anførte tillige, at et tv kan tiltrække tyveknægte.

Forslaget blev sat til afstemning. 12 stemte for, 7 stemte imod, 15 stemte hverken for eller imod.

Det blev således vedtaget, at bestyrelsen skal indkøbe et fjernsyn med et antal kanaler og evt. harddisk.

5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje

Bestyrelsen foreslår, at både kontingent og husleje fortsætter uændret.

Forslag vedtaget.

Jesper Beenfeldt oplyste, at priserne sidste år blev gjort mere dynamiske for at fremme udlejningen uden for højsæsonen. Der vil blive markedsført bedre.

6. Valg af formand

Jacob Vestergaard blev genvalgt.

7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer

Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette, Jens Bertelsen og Malene Birkelund blev genvalgt.

8. Valg af to suppleanter

Ole Henriksen og Ulrik Sass blev genvalgt.

9. Valg af to revisorer

Jens Andresen og Karsten Hüttel blev genvalgt.

10. Valg af to revisorsuppleanter

Peter Jensen og Tore Bønke blev genvalgt.

11. Valg af OJ’s repræsentant i bestyrelsen for Lattergalens Venner.

Hans Kiel blev genvalgt.

12. Eventuelt

Karsten Hüttel foreslog indkøb af nye udendørs møbler til Blækhuset

Niels Jørgen Langkilde oplyste, at man kan søge EU-midler (frist 3. februar) til at sætte fokus på offentlighedslove i Europa. Det kan være emnet for en konference i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 2016 og med efterfølgende fest.

13. Udlodning af seks rejselegater á 2.000 kroner.

Rasmus Bjørgmose udtrak de heldige legatmodtagere, hvis motivationer herefter blev oplæst. Legaterne blev uddelt til Erik Grove, Carsten Esdahl, Birgitte Heiberg, Søren Bekker, Villy Poulsen og Ole Carsten Rasmussen.

14. Udlodning af Zentropa-legat á 2.000 kroner

Legatet blev efter lodtrækning uddelt til Jacob Vestergaard.

15. Udlodning af en friuge i Blækhuset på Thurø.

Friugen blev efter lodtrækning uddelt til Claus Falkenby

Foto: Malene Birkelund

 

Odense, den 26. februar 2014

Knud Raasthøj 
Dirigent

Jens Bertelsen
Referent