Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling
søndag den 26. januar 2020
i Historiens Hus

 

1. Valg af dirigent

Knud Raasthøj valgt.

30 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen.

 

2. Formandens beretning

Som altid indleder vi med at mindes dem, der ikke er her mere.

I 2019 mistede vi Anders Mose Poulsen, der i næsten 40 år arbejdede for Fyens Stiftstidende og var anerkendt for talrige af de helt store historier på Fyn, bl.a. hele forløbet med etableringen af Storebæltsforbindelsen, men også for at være en af idémændene bag Årets Fynbo-kåringen, der stadig er en vigtig begivenhed her på øen – og senest fandt sted i går.

Vi skal også mindes Peter Jensen, der satte sine aftryk både som avismand, inden for radio og på både TV 2 og DR, men også kunne fortælle farverige historier fra en international karriere i sportens verden, bl.a. som informationschef i det internationale bordtennisforbund i Schweiz.

Og så skal vi mindes Henriette Ditlefsen, der i alder af blot 47 år gik bort kort før jul. Henriette havde job i lange perioder hos TV 2/Fyn og Fyens Stiftstidende, inden hun stiftede sin egen kommunikationsvirksomhed. Det arbejde måtte hun desværre afbryde på grund af sygdom.

Jeg vil bede jer om sammen med mig at mindes Anders Mose, Jensen og Henriette.

Tak.

Odense Journalistforening kom godt igennem 2019 med velbesøgte medlemsarrangementer og glade dage i Blækhuset.

For et år siden stod vi samme sted til generalforsamling, og inden det formelle fortalte byens afgående stadsarkivar, Jørgen Thomsen, anekdoter fra lokalhistorien. Vi er meget glade for, at vi stadig, med Johnny Wøllekær som ny stadsarkivar, har mulighed for at bruge disse lokaler.

Kort efter kunne vi invitere på et helt særligt arrangement på Odense Teater, der spillede et nyt politisk drama kaldet ”Død over Eliten”. Et meget aktuelt stykke, fordi vi på det tidspunkt ventede på udskrivelsen af folketingsvalg i Danmark. En af hovedrollerne blev spillet af Klaus Bondam, der havde taget fri fra sit job som direktør for Dansk Cyklistforbund, og ham fik vi lov at møde i teatersalen til en hurtig snak om magt og politik.

Inden at vi skulle se stykket, fik vi tre retter med svinekæber og sauce Vadouvan i hovedrollerne, og selvom der var en pæn egenbetaling, var aftenen en kæmpe succes. Det udvidede måske endda rammerne for, hvad vi også kan i OJ.

I marts havde vi et møde med Danske Banks kommunikationsdirektør Kim Larsen, der gjorde lidt sjov ud af sin fynske baggrund, men ellers talte om bankens noget dystre sag om hvidvask – og om hvordan den blev forsøgt håndteret fra hans kontor. Det var en spændende frokost, hvor både vores journalistmedlemmer og ikke mindst vores medlemmer fra kommunikationsbranchen spidsede ører.

Lige efter sommerferien havde vi besøg af Fyns Amts Avis’ nye chefredaktør Rikke Bekker inde på Olivia Brasserie. Hun fortalte om sine første måneder om bord på et traditionsrigt dagblad, der dog må siges at være noget presset på læsertallene, og om, hvad hun vil gøre ved det.

I efteråret gæstede Odense-drengen Dan Jørgensen os til frokost på Restaurant Nordatlanten og fortalte om sin nye nøglerolle som klimaminister i en regering, der sidder på et historisk grønt mandat.

Det sidste arrangement var lige ud af landevejen. En festlig eftermiddag på Grand Hotel med julemanden Julius, bankospil, gløgg, æbleskiver og juleklip for børnene. Programmet er fuldstændigt uændret, men vi så et mindre generationsskifte, hvor flere af vores nye medlemmer dukkede op med deres familier. Det var en dejlig dag.

I år er vi kommet godt i gang allerede i mandags med et møde med forsvarsminister Trine Bramsen, og den 4. februar skal vi høre Odense Letbanes direktør Mogens Hagelskær tale om byens ubestridt store samtaleemne: Letbanen.

I bestyrelsen er vi virkelig glade for den store tilslutning til møderne. Vi prøver at veksle mellem, hvor vi kan afholde dem. Målet er også i år at få møder i kalenderen, der ikke afholdes til frokost, hvor nogle af vores medlemmer har svært ved at være med.

En gang imellem oplever vi – senest i mandags – at der pludselig kommer en del afbud i sidste øjeblik, eller at medlemmer slet ikke dukker op, selvom de er tilmeldt. Det er dyrt for foreningen og efterlader tomme stole og overskydende mad. Det er ærgerligt, og jeg opfordrer til, at man melder afbud så tidligt som muligt, hvis man bliver forhindret.

Disse møder, hvor vi har gæster udefra, kan vi afholde, fordi vi får støtte fra Den Fynske Bladfond. Derfor skal vi sende bladfonden en stor tak for hjælpen og velviljen.

Vores andet store ben at stå på i foreningen er selvfølgelig Blækhuset nede på Thurø. Det er et skønt hus, som får mange roser med på vejen fra de mange medlemmer, der nyder ferier og weekender dernede. Vi får selvfølgelig også mange opfordringer til at købe nyt inventar eller lave om, og det tager vi løbende op på bestyrelsesmøder.

Både Jesper, Hanne og Kristina udfører et stort arbejde med at styre udlejningen, besvare medlemmernes mange mails og i hast drage til Thurø, hvis det er nødvendigt.

Udlejningen går godt, men der er sommetider ledige uger uden for højsæsonen. Dem synes jeg, I skal booke. Der er dejligt på Thurø hele året, og efter renoveringen af Blækhuset i 2017 kan huset sagtens varmes op. Til en regnvejrsdag er der i øvrigt både fladskærms-tv og hurtigt internet dernede.

Økonomisk står OJ stærkt. Det vil kassereren komme ind på i sin beretning, men kort fortalt var 2019 uden de helt store projekter i Blækhuset, og det er normalt dem, der giver de store udsving i regnskabet.

Jeg foreslår, at den nye bestyrelse tager et kig på, om foreningens økonomi er skruet rigtigt sammen, og om der er plads til lidt mere avancerede arrangementer, hvis det kan gavne medlemmerne.

Lidt længere nede af dagsordenen skal vi have valg til bestyrelsen. Malene Birkelund meddelte allerede sidste sommer, at hun gerne ville træde ud af bestyrelsen. Det sker efter rigtigt mange år som aktiv i Odense Journalistforening, navnlig tre år som formand. Malene kunne ikke være her i dag, men jeg vil gerne nævne, at det har været skønt at sidde i bestyrelsen med Malene, der har bidraget med højt humør og masser af gode idéer, f.eks. sidste års ”Død over Eliten”-arrangement. Det var også den slags fornyelse, hun bragte med ind i sin formandstid i foreningen. Malene er i dag i lufthavnen med sin datter, men jeg skulle hilse mange gange fra hende. 

Bestyrelsen har set på, hvem der kan udfylde den tomme plads. Heldigvis har Jens W. Andresen stillet sig til rådighed. Jens ser vi til stort set alle arrangementer i foreningen, og selv uden at sidde i bestyrelsen har han været flink til at komme med gode indspark. Derfor foreslår bestyrelsen, at Jens W. Andresen skal have et sæde i den næste bestyrelsesperiode.

Til allersidst vil jeg sige tak for jeres fremmøde til arrangementer og brug af Blækhuset i 2019 og en stor tak til den øvrige bestyrelse for et dejligt samarbejde igennem året.

Tak for ordet.

Beretningen er enstemmigt vedtaget.

 

3. Kassererens regnskab og beretning

Årets resultat er stort set uændret i forhold til 2018. Overskuddet er forholdsvist højt, da foreningen ikke har gennemført ekstraordinære initiativer i de seneste år og heller ikke har foretaget renoveringer på Blækhuset. Bestyrelsen betragter dette som en konsolidering og en opsparing, der gør det muligt senere at vedtage større, udgiftskrævende aktiviteter.

Medlemstallet er steget med tre, ni har meldt sig ind, og seks andre er ikke længere i foreningen.

Blækhuset har været udlejet 26 uger og 11 weekender, 33 medlemmer har været på besøg i huset. Tallene er stort set som i 2018.

Regnskab og beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og feriehusleje. Vedtaget.

 

6. Valg af formand

Jens Bertelsen genvalgt.

 

7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer

Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette og Eva Kristina Mikkelsen genvalgt.

Jens Wermuth Andresen valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

 

8. Valg af to suppleanter

Ann-Sophie Holm og Jakob Risbro valgt.

 

9. Valg af to revisorer

Tore Bønke og Camilla Ahlmann Petersen valgt.

 

10. Valg af to revisorsuppleanter

Mogens Kruse og Knud Raasthøj valgt.

 

11. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

 

12. Udlodning af 2 rejselegater á 2.000 kroner.

Birgitte Heiberg og Carsten Esdahl modtager hver især et rejselegat á 2000 kroner.

 

13. Udlodning af 2 x 1 friuge i Blækhuset på Thurø.

Rasmus Bjørgmose og Jens Andresen modtager hver især en friuge i Blækhuset.

 

Dirigent: Knud Raasthøj                         Referent: Eva Kristina Mikkelsen