Generalforsamling 2017

Velkommen til medlemsmøde og
generalforsamling
i Odense Journalistforening
søndag den 29. januar 2017 kl. 10.00
i Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense

(bemærk nyt sted i forhold til tidligere år!)

Vi indleder dagen med et kort oplæg af restauratør Søren Windell, som netop er udpeget som konservativ borgmesterkandidat til efterårets byrådsvalg i Odense.

Undervejs vil der blive serveret en let morgenmad og forfriskninger.

Og så skal vi igennem denne dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens regnskab og beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje. Bestyrelsen foreslår uændrede satser.
6. Valg af formand. Jens Bertelsen genopstiller.
7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette, Malene Birkelund og Eva Kristina Mikkelsen genopstiller alle.
8. Valg af to suppleanter. Bestyrelsen foreslår Ann-Sophie Holm (TV2/Fyn) og Jakob Risbro (DR Fyn).
9. Valg af to revisorer
10. Valg af to revisorsuppleanter
11. Eventuelt.

12. Udlodning af 2 rejselegater á 2.000 kroner.
13. Udlodning af 2 x 1 friuge i Blækhuset på Thurø.

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge §8 i vedtægterne være indsendt til bestyrelsen senest fem dage før generalforsamlingen, hvilket i år vil sige

tirsdag den 24. januar 2016 kl. 10.

Det samme tidspunkt gælder for ansøgningerne, der måtte være til legater samt friuger, der udloddes. Forslag samt ansøgning om legat sendes til formand Jens Bertelsen, Victoriagade 1, 5000 Odense C, eller e-mail: jebe@borsen.dk

Alle medlemmer af Odense Journalistforening kan ansøge om et legat på 2.000 kroner til en udenlandsrejse, og vi trækker lod blandt de indkomne ansøgere på generalforsamlingen. For at deltage skal man have været medlem af OJ i mindst et år, og man skal være til stede på generalforsamlingen. Sidste års legatmodtagere kan ikke komme betragtning. Får man et rejselegat, kan man ikke samtidig deltage i lodtrækningen om friuger i Blækhuset.

Bemærk at bestyrelsen har besluttet at nedsætte antallet af legater til 2 stk., mens antallet af friuger i Blækhuset er øget til 2.

Med venlig hilsen
Jens Bertelsen
formand