En aften hjemme hos Anker Boye

Anker BoyeTag med til en anderledes aften med byens borgmester, når Anker Boye – på foreningens opfordring – åbner sit hjem for OJ’s medlemmer.

Der er lagt op til en åben snak med Anker Boye, der efter 20 år som borgmester ikke genopstiller ved byrådsvalget i 2017.

Mødet afholdes hjemme hos Anker Boye på Filosofgangen 7, st.th, Odense C.

Torsdag, den 4. februar 2016 kl. 19.00

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding senest den 2. februar kl. 12.00 til Hanne Frette (hda@fyens.dk)

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 2016

Velkommen til generalforsamling
i Odense Journalistforening
søndag den 31. januar 2016 kl. 10.00
på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense

Fra klokken 9.30 er foreningen vært ved kaffe, te og let morgenmad. Undervejs vil der blive serveret en forfriskning. Og så skal vi igennem denne dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens regnskab og beretning.
4. Orientering om Blækhuset.
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje. Bestyrelsen foreslår uændrede satser.
7. Valg af formand. Jens Bertelsen genopstiller.
8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette, Malene Birkelund og Eva Kristina Mikkelsen genopstiller alle.
9. Valg af to suppleanter. Ole Henriksen og Ulrik Sass genopstiller.
10. Valg af to revisorer
11. Valg af to revisorsupplanter
12. Eventuelt.

Herefter følger en kort forfrisknings-pause.

13. Udlodning af seks rejselegater á 2.000 kroner.
14. Udlodning af en friuge i Blækhuset på Thurø.

Forslag til generalforsamlingen skal ifølge §8 i vedtægterne være indsendt til bestyrelsen senest fem dage før generalforsamlingen, hvilket i år vil sige
tirsdag den 26. januar 2016 kl. 10.

Det samme tidspunkt gælder for ansøgningerne, der måtte være til legater samt friuge, der udloddes. Forslag samt ansøgning om legat sendes til formand Jens Bertelsen, Victoriagade 1, 5000 Odense C, eller e-mail: jebe@borsen.dk

Alle medlemmer af Odense Journalistforening kan ansøge om et legat på 2.000 kroner til en udenlandsrejse, og vi trækker lod blandt de indkomne ansøgere på generalforsamlingen. For at deltage skal man have været medlem af OJ i mindst et år, og man skal være til stede på generalforsamlingen. Sidste års legatmodtagere kan ikke komme betragtning. Får man et rejselegat, kan man ikke samtidig deltage i lodtrækningen om en friuge i Blækhuset.

Med venlig hilsen
Jens Bertelsen
formand